Pilaar

WAT IS PILAAR
ELLIS TRYSSESOONE

Coördinator Praktijk Pilaar
Volwassenpsycholoog
Seksuoloog
Trainer/Workshops/keynotes voor organisaties en bedrijven
Vanaf 1 januari 2025: onmiddellijke opstart in praktijk Pilaar – Gentbrugge

Cliëntenstop – trainingen/workshops kunnen wel aangevraagd worden 

ellistryssesoone@praktijkpilaar.be

0477 71 46 25

LEES MEER

Heb je het gevoel dat het minder goed met je gaat, je vastzit, niet meer weet wat te doen, je een algemeen gevoel van ontevredenheid hebt of helemaal niet weet waarom het minder gaat? Dan ben je bij mij aan het juiste adres!


WIE BEN IK?


Ik ben Ellis Tryssesoone, klinisch psychologe en seksuologe (i.o) en coordinator van groepspraktijk PILAAR te Tielt (zie hieronder bij wie je terecht kan). Voor en onder ons zit een oogcentrum waar er nauw mee wordt samengewerkt (mensen met een visuele beperking, ..). Het menselijke gedrag, gevoelens en daarmee gepaarde gedachten zijn mijn grootste interesses. Omwille van die reden koos ik er enkele jaren geleden voor om de richting Master Psychologie te studeren aan de Universiteit van Gent. Ik liep stage in het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) te Gent waar ik met zeer uiteenlopende problematieken werkte (algemeen gevoel van ontevredenheid, angst/paniek, stress, burn-out/bore-out, depressieve klachten, relationele problemen…). Als expertise koos ik voor verslavingsproblematieken (gamen, gokken, alcohol, drugs, seksverslaving…). Momenteel werk ik naast mijn zelfstandige praktijk in Aalter en de groepspraktijk in Tielt nog steeds in het CGG te Gent als teamcoach en therapeut op de forensische zorg. Ik ga er steeds vanuit dat elke persoon uniek is. Omwille van die reden kies ik er telkens voor om therapie te geven op het tempo van mijn cliënten, zonder waardeoordeel. We zoeken samen uit wat het meest werkzaam is.


WAT IS EEN KLINISCH PSYCHOLOOG?


Een psycholoog of psychologe is een professioneel deskundige in de psychologie; de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (denken, voelen en streven) en het gedrag van de mens.


WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?


Bij mij telt elke klacht. Mensen (jongeren (vanaf 16 jaar), volwassenen) met specifieke lichte tot ernstige klachten of een algemeen gevoel van ontevredenheid kunnen bij mij terecht (bijvoorbeeld: angst, paniek, relationele problemen, zelfbeeld, zelfvertrouwen, stress, burn-out, assertiviteit, middelenmisbruik-en verslaving), problemen rond seksualiteit.


Extra opleidingen:
* Acceptance and commitment therapy (ACT)
* Voedingspsychologie
* verlies- en rouwconsulent i.o
* Emotiemanagement consulent i.o
* Seksuologe i.o.

HOE GA IK TE WERK?


1. Eerst en vooral maken we samen een afspraak. Dit kan telefonisch of via mail.

Gelieve er rekening mee te houden dat de consultatieprijs wordt aangerekend wanneer er niet 24 uur op voorhand wordt verwittigd, alvast bedankt voor het begrip.


2.Je komt in Aalter of in Tielt voor het eerst op een verkenningsgesprek. Dat betekent dat we samen de klachten/problemen/moeilijkheden overlopen die spelen. Soms is er geen duidelijk denkbare reden of weet je niet meteen wat er zou kunnen zijn. Dat kan en is zeker ook bespreekbaar. Ik calculeer voor het verkenningsgesprek 50 – 60 minuten in. We kijken samen of we een ‘match’ zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zoeken we samen naar een gepaste doorverwijzing.

3. Samen gaan we op zoek naar verschillende therapeutische technieken om aan de klacht(en) te werken die het beste bij je passen.


Bij verdere vragen kan je mij steeds contacteren!
Ik kijk er alvast naar uit om kennis te maken!

Vriendelijke groetjes,
Ellis Tryssesoone

Erkend psycholoog bij de psychologencommissie: 952124534

JAARLIJKS VERLOF?


– 19 december 2022 t.e.m. 4 januari 2023
MARIEKE ULEYN
Psychiatrisch verpleegkundige
Orthomoleculair therapeut – Nutritionist
Relaxatietherapeut
LEES MEER

WIE BEN IK?


Marieke Uleyn, ’88. Moeder en pleegmoeder van 3 kinderen, vrouw van Tom.

Ik werk sinds vele jaren als nachtverpleegkundige op de eenheid psychiatrische spoedinterventie (EPSI) en ben nu en dan van wacht voor het Crisis Support Team binnen AZ Groeninge.

Sinds 2020 coördineer ik een eigen praktijk te Menen (Praktijk Grusonia) en sinds enkele maanden een begeleidingsdienst voor gezinnen (Project ‘BinnensteBuiten’).


WAT IS MIJN DISCIPLINE EN WAT HOUDT DIE IN?


Ik ben opvoedkundige ( 2006 ) en psychiatrisch verpleegkundige ( 2009 ).

In de verpleegkunde behaalde ik een aanvullend diploma in de voeding, wondzorg , diabetologie en in de voetzorg. Ik studeerde hiervoor aan het kPNI Belgium instituut, Vives, HoGent en Arteveldehogeschool.

Als opvoedkundige kijk ik naar de mogelijkheden van het gezin en het kind of de jongere in kwestie. Samen zoeken naar wat wel werkt, met begrip voor de moeilijkheden die het gezin ervaart onderweg.

Als verpleegkundige kijk ik vooral naar een symptoom of een klacht vanuit een medische visie. Hier kan bijvoorbeeld psycho-educatie gegeven worden rond een problematiek of rond de medicatie.

Als orthomoleculair kPNI – therapeut of voedingsdeskundige kijk je verder, je zoekt de oorzaak van de klacht. Naast het medische ligt het complementaire, het aanvullende. We proberen de patiënt te ondersteunen in zijn algemeen medische behandeling met beweging, voeding, guiding en eventueel suppletie.

Ik werk vanuit een oplossingsgerichte visie.GESPREK, OBSERVATIE en ADVIESWIE KAN BIJ MIJ TERECHT?


1. Volwassenen die nood hebben aan een professioneel gesprek in afwachting van hun therapie bij de psycholoog.

2. Ouders die nood hebben aan advies betreffende een baby of kind met of zonder diagnose.
Denk maar aan vragen rond slaap, gedrag, eetgewoontes, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling.

Er is ruimte voor observatie en gesprek, waarna er onderbouwd advies wordt meegegeven met de ouders.
Er kan multidisciplinair gewerkt worden.
Overleg met andere instanties is mogelijk.VOEDINGSADVIES:WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?


1. Volwassenen met overgewicht, langdurige lichamelijke klachten , hormonale problemen, systemische aandoeningen, Diabetes Mellitus type 2 of stemmingsproblemen.

2. Kinderen met darmklachten, voedselintolerantie of ontwikkelingsproblemen. Denk maar aan Autisme en ADHD.

ERKENNINGEN?


R.I.Z.I.V. ( Verpleegkundige )
MBOG ( licentielid categorie: Integratieve geneeskunde, Klinische pni psycho neuro immunologie, Orthomoleculaire geneeskunde.)
Lid van meerdere erkende beroepsverenigingen.

U krijgt steeds professioneel advies , een behandelplan en waar nodig wordt een collega vanuit een andere discipline ingeschakeld om het proces mee op te volgen.

NOORTJE SANDERS
Orthopedagogisch ondersteuner
Autisme coach
LEES MEER

WIE BEN IK?


Ik ben Noortje Sanders, Orthopedagogisch ondersteuner/Autismecoach. Als mama van drie geweldige kinderen, ben ik altijd al geboeid geweest door de ontwikkeling die kinderen doormaken. Vanuit die belangstelling ben ik in mijn twintigerjaren terug achter de boeken gekropen op mijn diploma Gegradueerde in de Orthopedagogie te behalen. Tijdens deze opleiding ben ik voor het eerst in contact gekomen met kinderen met autisme. Wanneer mijn eigen zoon eveneens de diagnose kreeg, ben ik me meer en meer beginnen verdiepen in deze ontwikkelingsstoornis. Het is dan ook vanuit deze interesse dat ik bijna 6 jaar gewerkt heb bij een thuisbegeleidingsdienst rondom autisme in Antwerpen.

Een jaar geleden heb ik de kans gekregen om mijn eerste stappen als zelfstandige te zetten en heb ik al snel mijn eigen praktijk kunnen uitbouwen, Thuja-auticoaching.

Naast mijn coachings rond autisme, maak ik ook sensorische profielen op om iemands zintuigelijke waarneming in kaart te brengen.


WAT IS MIJN DISCIPLINE EN WAT HOUDT DIE IN?


Samen met kinderen, jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben gaat een orthopedagoog op zoek naar de beste manieren om hen actief mee te laten draaien in onze maatschappij.


WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?


Kinderen, jongeren en (jong)volwassen met (vermoeden) autismespectrumstoornis maar ook hun ruimer netwerk.


HOE GA IK TE WERK?


Tijdens een eerste gesprek bekijken we samen wat de concrete hulpvraag is. Ik werk steeds vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat ik aan de slag ga met de vraag die van de cliënt zelf komt. Wanneer uit het eerste gesprek blijkt dat we samen aan de slag kunnen gaan, starten we samen dit traject. Hoe vaak iemand wenst langs te komen of hoelang een traject duurt, bepaalt de cliënt zelf.

Gelieve er rekening mee te houden dat de consultatieprijs wordt aangerekend wanneer er niet 24 uur op voorhand wordt verwittigd, alvast bedankt voor het begrip.


Tot op heden is er geen terugbetaling mogelijk. Indien dit in de toekomst verandert, houden wij u hier van op de hoogte.

Ik ben 2-wekelijks op vrijdagnamiddag en zaterdag op de praktijk. Momenteel is er geen wachtlijst.

Monica Vanaudenhove

Psycholoog
Jongvolwassenen (16+), volwassenen en koppels.

LEES MEER

WIE BEN IK?

In een vroegere fase van mijn leven behaalde ik een diploma bio-ingenieur en zette
ik mijn eerste stappen in het bedrijfsleven. Tijdens die jaren kreeg ik de kans om
nauw samen te werken met verschillende mensen.
Deze interacties en de bijzondere ontmoetingen die daar uit voortvloeiden,
wakkerden in mij een verlangen aan om dieper in te gaan op menselijke relaties en
te begrijpen hoe we een verschil kunnen maken in het leven van anderen.
Deze passie leidde me naar een nieuwe richting: ik koos voor een studie psychologie
aan de UGent, waar ik het voorrecht had mijn droom als psycholoog waar te maken.
Ik hecht veel waarde aan continue ontwikkeling en groei. Om die reden neem ik
actief deel aan diverse opleidingen, intervisies en studiedagen. Dit biedt me niet
alleen de gelegenheid om mijn kennis en ervaring als psycholoog te verdiepen, maar
het helpt me bovendien om als mens te blijven groeien, iets waar ik echt dankbaar
voor ben. Ik ben ervan overtuigd dat in de context van therapie, je als psycholoog
ook een stukje van jezelf investeert.

 

OPLEDINGEN

Summerschool filosofie, Appétit d’esprit

Narratieve therapie Empowerment, Johan Van de Putte

 Hulpverlenersrelatie vanuit hechtingsperspectief, Rapunzel

Emotionally Focused Therapy, EFT Belgium

WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?

Ik werk met jongvolwassenen (16+), volwassenen en koppels.
Als psycholoog en bovenal als mens, streef ik ernaar een veilige en niet-oordelende
sfeer te creëren. Een plek waar iedere stem telt, waar men zich comfortabel en
begrepen voelt, en waar zowel de zorgen als de mooie momenten van het leven
gedeeld mogen worden.
Individuele therapie: Ik sta open voor elke vraag, ongeacht de aard of de intensiteit
van de vragen of problemen die je ervaart. Het leven is vaak complex en uitdagend,
en het is normaal om soms te worstelen. Iedereen heeft zijn eigen manier om met

deze uitdagingen om te gaan, en het is belangrijk dat je je daarbij gesteund voelt.
Mijn doel is niet alleen om ondersteuning te bieden, maar ook om jou de ruimte te
geven om jouw innerlijk kompas te ontwikkelen.


Relatietherapie: Als mens zijn we ook voortdurend verbonden met anderen, en
soms kan die verbinding ondanks de liefde die we voelen, verloren lijken te gaan.
Samen met jullie wil ik helpen onderzoeken waarom dit gebeurt. We streven ernaar
jullie relatie dieper te begrijpen om zo de weg naar nieuwe verbondenheid te
vinden.

HOE GA IK TE WERK?

Eerst nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek, dit kan via mail of telefonisch.
Een sessie duurt 50-60 minuten.
Als de sessie niet kan doorgaan, gelieve minstens 24 uur op voorhand te annuleren,
anders wordt de sessie in rekening gebracht. Alvast bedankt voor het begrip.
In Pilaar werk ik op donderdag en vrijdag.

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Ik kijk er naar uit om met je te werken!


Welkom!

Ik ben lid van de Psychologencommissie, VVKP en BFP met Visumnummer 399407 en
Erkenningsnummer 722138421.

LOTTY DENOO

Kinderen- en jongeren psycholoog

LEES MEER

WIE BEN IK?


In 2014 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Werken met kinderen en hun ouders heeft mij altijd heel erg geboeid. Dit was dan ook de rode draad doorheen mijn verschillende werkervaringen. Ik richtte mij vooral op diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en dit zowel binnen de ambulante hulpverlening (VAPH-sector) als binnen het onderwijs. Sinds 2019 ben ik aan de slag als psychopedagogisch consulent binnen het CLB, dit gecombineerd met werken als zelfstandig kinderpsycholoog. Doorheen deze periode volgde ik heel wat extra vormingen/workshops om mijn expertise uit te breiden. Dit wil ik in de toekomst ook zeker blijven doen.


WAT KAN JE VERWACHTEN?


In mijn begeleidingen ga ik steeds samen met de kinderen en hun ouders op zoek naar een aanpak waar iedereen zich goed bij voelt. Ik haal mijn inspiratie vaak uit de cognitieve gedragstherapie, maar daarnaast integreer ik ook andere therapeutische werkwijzen zodat de begeleiding volledig kan afgestemd worden op de hulpvraag en de persoon die voor mij zit. Samen bekijken we welke begeleiding of ondersteuning het meest is aangewezen en hoe we hier verder mee aan de slag kunnen. De begeleidingen kunnen zowel gericht zijn naar kinderen als naar de ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken. Zowel individuele sessies als groepssessies behoren tot de mogelijkheden.

Naast begeleidingen kan u ook bij mij terecht voor diagnostiek. Zowel intelligentie-onderzoek (ook in functie van logopedie) als aandachtsonderzoek is mogelijk. Indien aangewezen wordt nadien doorverwezen naar een arts en/of meer gespecialiseerde hulpverlening.


WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?


Heb je bezorgdheden over de ontwikkeling van je kind? Voelt uw kind zich niet goed in zijn vel of ervaart het moeilijkheden thuis of op school? Met deze vragen en nog vele andere kunnen jullie bij mij terecht. Elke vraag telt en we bekijken samen hoe we verder op weg kunnen.


HOE GA IK TE WERK?


– Er wordt een eerste afspraak gemaakt. Dit kan telefonisch of via mail.

Gelieve er rekening mee te houden dat de consultatieprijs wordt aangerekend wanneer er niet 24 uur op voorhand wordt verwittigd, alvast bedankt voor het begrip.


– Een eerste gesprek gaat door met (1 van de) ouders. In dit gesprek gaan we wat verder in op jullie hulpvraag en kijken we samen hoe we verder op weg kunnen. Bij jongeren kan dit gesprek ook samen met de jongere of meteen met de jongere zelf.

– We gaan samen op weg en bekijken hoe we het beste kunnen werken aan de bezorgdheden of klachten die er zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE


Duur: een consultatie duurt 45 minuten

Prijs: voor een paar uur ben ik aangesloten bij de nieuwe conventie. Hiervoor gelden andere tarieven. Aarzel niet om mij te contacteren voor verdere info/mogelijkheden hiervoor.

Consultatiemomenten: wekelijks op donderdagavond, tweewekelijks op zaterdag en 1 keer per maand op maandagavond.

CATHÉRINE LANNOO

Psychotherapeut

LEES MEER

WIE BEN IK?


Ik werk vanuit een integratief denkkader. Integratieve psychotherapie is een cliëntgerichte therapievorm met integratie van diverse theoretische modellen uit verschillende therapeutische stromingen onder andere de cognitieve gedragstherapie, het systeemdenken, de psychodynamische ontwikkelingstheorieën, ACT, geweldloze communicatie, focussing, relaxatietechnieken, lichaamsgerichte oefeningen.

In individuele therapie maken we ruimte om elkaar te ont-moeten in een veilige setting en stil te staan bij wat moeilijk loopt.

We vertrekken vanuit bewustwording en innerlijke kracht. Ik geloof sterk in het levenslange groei-vermogen van ieder persoon. We gaan dan ook actief op zoek naar hoe jij als persoon nog meer of terug in je kracht kan staan. Afgestemd op jouw verhaal. We bekijken samen uw bezorgdheden en hulpvraag vanuit een brede context met een wetenschappelijk gefundeerde integratie zodat we kunnen samen op pad gaan naar het meest optimale functioneren. Ik verdiepte me eveneens in lichaamsgericht werken. In deze begeleiding gaan we niet alleen praten, je komt ook in actie. Het blijft niet bij ‘weten’ alleen, je lichaam/brein helpt je ook om uit deze patronen te komen en te herstellen waar nodig. Dit alles gebeurt steeds in overleg met de cliënt.

Ik werk met jongeren (vanaf 14 jaar), volwassenen, koppels. Ik begeleid je graag in volgende domeinen: vermoeidheid, stress, burn-out, angst, verwerken van verlies, hoogsensitiviteit, relatiemoeilijkheden, zelfbeeld en zelfvertrouwen, persoonlijke groei en zingeving, neerslachtige en depressieve gedachten, AD(H)D.

Ik volg op regelmatige basis individuele en groepssupervisie bij supervisors.


OPLEIDINGEN


– Bachelor in de Gezinswetenschappen
– Vierjarige opleiding Integratieve psychotherapie
– Certificaat begeleiding en aanpak van burn-out
– Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
– Voedingspsychologie
– Basisopleiding Klinische Hypnose (VHYP)
– Trauma Informed Practice (Ybe Castelyn)
– PTSD (Ybe Castelyn)
– Trauma Skillstraining C-PTSD (Ybe Castelyn)
– Korte opleiding Systemisch werk binnen de individuele setting (EA)


ERKENNINGEN


– BNVIP (Belgische Nederlandse vereniging voor integratieve psychologie)
– ABP-BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie)
– ECP houder: (European Certificate of Psychotherapy)


TARIEVEN


Terugbetaling mogelijk, afhankelijk van de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.

Gelieve er rekening mee te houden dat de consultatieprijs wordt aangerekend wanneer er niet 24 uur op voorhand wordt verwittigd, alvast bedankt voor het begrip.

KAREN EMSENS
Contextueel en Systemisch Therapeut volwassenen

Burn-out coach
LEES MEER

WIE BEN IK?


Na enkele jaren werkzaam te zijn aan de UGent, schoolde ik me om tot loopbaancoach en burn-outcoach. Omdat de werking van menselijk brein, emoties en….. mij intrigeert, besloot ik nog een opleiding praktische psychologie, gevolgd door een jaar integratieve psychotherapie bij te studeren en vervolgens ook de opleiding Contextuele en Systemische Counseling te starten. Ik richt mij vooral op begeleiding van volwassenen vanuit een contextuele en systemische visie. Ik combineer dit werk nog met mijn functie aan de UGent en verdere opleidingen.


WAT KAN JE VERWACHTEN?


In mijn begeleidingen ga ik hoofdzakelijk te werk met gesprekstherapie. Afhankelijk van de hulpvraag, zal een groter of kleiner deel van mijn begeleiding bestaan uit het bespreken van het gezin van herkomst (ouderlijk gezin) en de huidige context waarin men leeft. We zijn allemaal geworden wie we zijn door de opvoeding die we hebben gekregen, de waarden en normen die we hebben geleerd en overgenomen van onze ouders, en door ervaringen en gebeurtenissen doorheen ons leven. Deze hebben allemaal hun invloed op wie we nu zijn. 
Waarom we vandaag vastlopen en waarom gebeurtenissen ons zo hard raken, wordt bepaald door het denkkader waarmee we in het leven staan. We gaan daarom dit denkkader bespreken, analyseren en kritisch bekijken. Door dit denkkader onder de loep te nemen, worden we ons meer bewust van gedachten die ons belemmeren of kwetsen. Ik ben er van overtuigd dat jezelf goed kennen het begin is van een positief zelfbeeld en weerbaarheid. Domeinen en thema’s waar ik rond werk: relaties, stress en burn-out, angsten, verwerking van verlies, zelfbeeld en zelfvertrouwen, persoonlijke groei en zingeving, depressieve klachten en neerslachtige gevoelens.

Zowel individuele sessies als gezin/koppelsessies behoren tot de mogelijkheden.


HOE GA IK TE WERK?


– Er wordt een eerste afspraak gemaakt. Dit kan via e-mail of door een afspraak vast te leggen in mijn online agenda (graag met vermelding van reden van aanmelding).

– Gelieve er rekening mee te houden dat de consultatieprijs wordt aangerekend wanneer er niet 24 uur op voorhand wordt verwittigd, alvast bedankt voor het begrip.


– Een eerste gesprek vindt plaats waarbij we de hulpvraag in kaart brengen en kijken we samen hoe we verder op weg kunnen.


– We gaan samen op weg en bekijken hoe we het beste kunnen werken aan de bezorgdheden of klachten die er zijn.


PRAKTISCHE INFORMATIE


– Duur: een consultatie duurt 60 minuten


– Consultatiemomenten: Wekelijks: Donderdag (hele dag) en vrijdag. Tweewekelijks ook ’s avonds

DEBORAH VAN NESTE

Kinder, jongeren en volwassen psycholoog

jongvolwassenen en volwassenen

LEES MEER

WIE BEN IK?


Ik ben Deborah Van Neste, klinisch psychologe. De ontwikkeling van kinderen en jongeren, en daarmee gepaard hun beleving, gedachten, gedrag en emoties hebben mij sinds het begin van mijn opleiding aan de UGent steeds geboeid. Veel factoren hebben een invloed op de fysieke en mentale groei van kinderen en jongeren (bv. persoonlijkheidskenmerken, gezin, school, etc.). Het is daarom volgens mij belangrijk om een ruim beeld te hebben van de interne en externe leefwereld van kinderen of jongeren. Mijn stage in het kinder- en jongerenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), mijn werkervaring als begeleidster in de Bijzondere Jeugdzorg en als psychopedagogisch consulent in het CLB hebben mij hierin de nodige inzichten bijgebracht.


WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?


Ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele gesprekken en/of gezinsgesprekken.


HOE GA IK TE WERK?


Er wordt een afspraak gemaakt, telefonisch of per mail, waarbij afgesproken wordt wie er aanwezig zal zijn op het intakegesprek (bv. ouder(s) of opvoedingsverantwoordelijke(n), het kind of de jongere, etc.). Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt en brengen we de sterktes, klachten, moeilijkheden, hulpbronnen en hulpvraag in kaart. Samen gaan we op zoek naar verschillende therapeutische technieken en handvaten om aan de bezorgdheden en klacht(en) te werken die er zijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat de consultatieprijs wordt aangerekend wanneer er niet 24 uur op voorhand wordt verwittigd, alvast bedankt voor het begrip.


ELISE VERTRIEST
Loopbaancoach
Acceptance & commitment therapie (ACT)
LEES MEER

WIE BEN IK?


Ik ben Elise en een grote voorstander van het zelfluisteren. Want eerlijk? Dat doen we allemaal een beetje te weinig.

We leven in een maatschappij waar de lat en het tempo (te) hoog ligt en veel mensen struggelen. Een paar jaar geleden heb ik zelf ervaren dat het West-Vlaamse motto ‘niet trunten en voortdoen’ toch niet de beste levenswijze bleek te zijn. Naast mijn persoonlijke ervaring heb ik ook veel meegekregen uit mijn opleiding als sociaal verpleegkundige en mijn werkervaring in de welzijnswereld. Daarnaast volgde ik de opleiding acceptance and commitment therapy (ACT) en een opleiding tot loopbaancoach. Op vandaag werk ik ook nog steeds halftijds als maatschappelijk werker in het sociaal huis van Wingene.

Als coach help ik je heel graag ontdekken wat jij zelf belangrijk vindt in het leven, om je eigen keuzes te durven maken en te leren hoe je steviger in je schoenen kan staan. Ik vind het belangrijk dat jij je comfortabel en veilig voelt maar zal je ook met veel liefde een duwtje in de rug geven waar nodig.


WAT IS LOOPBAANBEGELEIDING?


Een loopbaan maakt een groot deel uit van je leven, van school tot aan je pensioen (of zelf nog langer). Het is heel normaal dat jouw interesses, behoeften en verlangens in deze lange periode regelmatig veranderen. Daarom is het belangrijk om ook jouw loopbaan te laten mee veranderen. Alleen blijkt dat vaak niet zo evident te zijn. Tijdens een traject loopbaanbegeleiding staan we samen stil bij jouw persoonlijke vragen en behoeften op en rond de werkvloer. Zowel tijdens als na dit traject zal jij concrete en haalbare stappen kunnen zetten volgens jouw eigen persoonlijk ontwikkelingsplan om zo jouw loopbaan (nieuwe) vorm te kunnen geven.

Loopbaanbegeleiding is een project dat gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid a.d.h.v. loopbaancheques, meer info kan je terugvinden via www.vdab.be/loopbaancheques Kom je hiervoor niet in aanmerking dan help ik jou uiteraard ook graag verder.


WAT IS ACT?


ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en heeft als doel jouw persoonlijke veerkracht te versterken. Dit is een heel boeiend en zeer persoonlijk proces waarbij ik jou help ontdekken wat jij zélf belangrijk vindt in het leven, wat jouw innerlijke drijfveren zijn en waarom bepaalde mensen en situaties je zo raken. Je leert omgaan met de (kritische) gedachten in jouw hoofd en de blokkades die jou tegenhouden om bepaalde keuzes te maken. Met dit traject kan je zowel op korte als lange termijn concrete en haalbare stappen zetten zodat jij wat meer kan doen wat je écht graag wilt doen en zijn wie je wilt zijn.


HOE GA IK TE WERK?


Heb je interesse in loopbaanbegeleiding of ACT dan mag je mij vrijblijvend contacteren voor meer info of om een kennismakingsgesprek in te plannen. Elk traject is er één op maat, we stemmen onderling af wat voor jou haalbaar is.

TINEKE MAERTENS

Counselor

LEES MEER

WIE BEN IK?

 

Mijn naam is Tineke Maertens en ik ben een coach/ counselor met een passie voor het helpen van mensen bij het vinden van balans, welzijn en het overwinnen van uitdagingen in hun leven. Mijn achtergrond omvat een opleiding als psychiatrisch verpleegkundige en heb jarenlange ervaring in het begeleiden van individuen in de verslavingszorg en tot op heden ben ik ook nog werkzaam in de ambulante werking van het mobiel crisisteam. Ik genoot ook een opleiding tot professioneel counselor.

 

HOE WERK IK EN WAT KAN JE VERWACHTEN?

 

Als counselor geloof ik sterk in de kracht van empathie, begrip in een veilige en vertrouwelijke omgeving. Mijn doel is om een ondersteunende en oordeelloze ruimte te bieden waarin cliënten zich vrij kunnen uiten en verkennen wat hen bezighoudt. De thema’s waar ik je graag bij help zijn: depressieve klachten, persoonlijke groei, zelfacceptatie, problematisch middelgebruik of verslaving, verwerking van een relatiebreuk, assertiviteit, leren grenzen stellen, toenemende stress, algemene ontreddering, …

Mijn benadering van counseling is eclectisch, wat betekent dat ik verschillende therapeutische technieken en benaderingen combineer om aan de unieke behoeften van mijn cliënten te voldoen. Ik ben toegewijd aan het helpen van mijn cliënten om inzicht te verwerven in zichzelf, hun gedrag en emoties te begrijpen, en positieve veranderingen in hun leven te bewerkstelligen.

Ik geloof ook in de kracht van zelfzorg en empowerment. Samen met mijn cliënten werk ik aan het ontwikkelen van coping-strategieën en brengen we in kaart wat de gebruikte / ongebruikte vaardigheden zijn die je in staat stellen om beter om te gaan met uitdagingen en stressvolle situaties.

Als counselor ben ik hier om te luisteren, te begeleiden en te ondersteunen terwijl we samen werken aan uw welzijn en persoonlijke groei. Uw vertrouwen en comfort staan voorop, en ik ben hier om u te helpen op uw reis naar een evenwichtiger en meer vervullend leven.

 

PRAKTISCHE INFO

 

  • Afspraak kan via email of telefonisch (indien voicemail laat je naam en gsm nummer achter en dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug)
  • Duur van een sessie : 60 min / Bij annulatie gelieve dit 24u voor de sessie te verwittigen.
  • Tijdens het intake gesprek maken we kennis met elkaar en brengen we vooral in kaart wat er gaande is en proberen we een hulpvraag te formuleren.
  • Ik werk op maandag – de hele dag ook s’avonds

MARIJKE VANDERSTRAETEN

Psychotherapeut

Geen wachtlijst

vanderstraetenmarijke@hotmail.com

0476 29 37 54

LEES MEER

WIE BEN IK?

Gehuwd, moeder van 2 volwassen kinderen en oma van 2 kleinkinderen.

Vol levenservaring wil ik graag mijn verworvenheden met ander mensen delen.

Hoe meer ik afdaalde in mijn lichaam/ziel en geest daar blokkades kon doorvoelen, hoe zachter ik werd en hoe meer liefde ik kon ontvangen en weer delen. En dit proces stopt nooit.

Door mijn eigen gevoeligheid en veiligheid (in verbinding met mezelf) te herkennen heb ik de vaardigheid anderen in hun kwetsbaarheid te zien te voelen en te respecteren.

Tevens door mijn natuurlijke rustige uitstraling mag ik het talent ervaren te kijken dwars door alle lagen, pijn en blokkades van mensen waardoor ze de weg naar zichzelf kunnen vinden en hun zelfhelende kern terug wakker wordt. Ik hou van onvoorwaardelijke liefde in de mensheid

OPLEIDINGEN

Gezinswetenschappen

Psychotherapeut integratieve psychologie

EFT/EMDR therapie:

  • EFT: een techniek voor stressklachten en emotionele ongemakken aan te pakken
  • EMDR: voor trauma’s te verhelpen

Energetische therapie: Een holistische benadering die kijkt naar de invloed van gedachten en emoties op het fysieke lichaam als op mentaal vlak.

WIE KAN BIJ MIJ TERECHT EN HOE GA IK TE WERK

We hebben allemaal wel eens te maken met periodes in ons leven dat het niet lekker gaat bij onszelf dat is normaal en logisch in deze chaotische tijden.  

Soms zijn we onszelf verloren en kwijt. Soms is het belangrijk om terug te komen naar de kern van jezelf. Wat heb ik nodig? Wie wil ik zijn? Wat is er nu aan de hand met mij? Met de juiste intentie en hulp raken we terug op ons pad en wil ik JOU ondersteunen, bij spanningen, depressieve gevoelens, stress, burn-out, angsten, conflictsituaties, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, emotionele klachten, boosheid, rouw, zingevingsvragen… etc.

Je krijgt bij mij eerst de tijd om rustig je verhaal te vertellen. Dat is vaak al fijn. Zo kom ik erachter wat er aan de hand is en kunnen we samen verder kijken welke behandeling het beste bij jou past

Aan de hand van dit gesprek kunnen we verder afspreken hoe je klachten kunnen verminderen of beter hanteerbaar maken.

PRAKTISCHE INFO

In Pilaar ben ik elke dinsdag ook dinsdagavond aanwezig als ook mogelijk zaterdags om de veertien dagen

Duur van een sessie: ongeveer 60 min / Bij annulatie gelieve dit 24u voor de sessie te verwittigen.